Úvodní slovo

Láskyplné vzpomínky

Pošlete nám Vaši vzpomínku

Samuel Mrlík

* 08.05.2015
+ 23.05.2015

Filípek Soukup

* 27.05.2015
+ 27.05.2015

Nella Kristin Naučová

* 24.05.2014
+ 24.05.2014

Filípek Coufal

* 09.11.2011
+ 23.05.2012

Adámek Podborský

* 30.05.2012
+ 29.05.2012

Emička Rozmahelová

* 26.05.2011
+ 26.05.2011

Zobrazit všechny

 Prázdná kolébka   je projekt, který vznikl pod hlavičkou spolku Dlouhá cesta, které pomáhá vyrovnat se rodičům se ztrátou dítěte v.jakémkoliv věku a z jakékoliv příčiny. Jeho cílem je podpora a pomoc rodičům (ale.i blízkým příbuzným), kterým zemřelo miminko před porodem nebo krátce po.něm.

Proč projekt vznikl?
V České republice zemře kolem 600 dětí buď ještě před narozením /po 22. týdnu těhotenství/ nebo do 1 roku po porodu (Zdroj: Český statistický úřad). Dvě třetiny případů zůstanou zcela bez vysvětlení. Většina úmrtí přichází zcela nečekaně. Pokud k této tragédii dojde, rodiče netuší, jaké další situace a záležitosti budou muset řešit. Potřebují podporu a informace. A zároveň hledají někoho, koho potkala stejná zkušenost.  Pro porodní asistentky a lékaře jsou tyto situace mimořádné a často tápou, jak se k mamince /rodičům/ mrtvě narozených dětí chovat, jak je v prvních chvílích podpořit a co všechno je možné maminkám /rodičům/ nabídnout, aby se mohli se svým miminkem důstojně rozloučit. Zkušenost je taková, že rodiče se se ztrátou lépe vyrovnají, mají-li možnost se s.miminkem rozloučit, pochovat si ho a popřípadě si uchovat nějakou památku - pramínek vlasů, otisk nožičky, popřípadě fotografii.

Věříme, že tyto stránky budou emocionální i praktickou podporou pro všechny rodiče, kteří tuto pomoc potřebují. A budeme velmi rádi, pokud budou inspirací i pro lékaře a ostatní zdravotníky. 

Patronkou projektu Prázdná kolébka je publicistka a herečka Kateřina Macháčková.

Odbornými garantkami projektu jsou PhDr. Ilona Špaňhelová, Mgr. Zuzana Hrušková a Mgr. Kateřina Rastislavová.

Zdrojem textů o truchlení a zármutku je kniha PhDr. Naděždy Špatenkové - Poradenství pro pozůstalé  a brožura PhDr. Ilony Špaňhelové - Rodina po ztrátě dítěte.


AKTUÁLNĚ

  • Světový týden respektu k porodu

Ztráta dítěte - setkání rodičů, kteří se vyrovnávají s úmrtím dítěte v době těhotenství, při porodu a ve věku do 1 roku 

http://www.respektkporodu.cz/index.php/program/program-festivalu/34 

  • Kurz pro zdravotníky - Péče o rodiče po perinatální ztrátě

Ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU v Plzni otevíráme
v dubnu 2016 již třetí běh 10ti týdenního e-learningového kurzu (nejen) pro zdravotníky Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

  • Nová kniha Prázdná kolébka

V listopadu 2015 vyšla v nakladatelství Portál knížka PhDr. Ilony Špaňhelové Prázdná kolébka - Jak překonat ztrátu dítěte před porodem nebo těsně po něm. Knihu si můžete zakoupit na http://obchod.portal.cz/prazdna-kolebka/

Nová knížka v knihovně DC