Krizové linky a centra

Tyto linky obecně nabízí pomoc v následujících oblastech:

 • partnerské, osobní a rodinné problémy
 • domácí násilí
 • znásilnění či pohlavní zneužití
 • závislosti
 • sexuální a gynekologická problematika
 • bytová či finanční tíseň a nezaměstnanost
 • sebevražedné myšlenky či pokusy
 • úzkost a depresivní stavy
 • úmrtí blízké osoby
 • osamělost či ztráta smyslu života a duchovní otázky
 • výchova dětí či péče o seniory, nemocné a postižené blízké osoby
   

Pražská linka důvěry - tlf 222 580 697

Nonstop telefonická krizová pomoc pro děti, dospívající, dospělé.

Více info najdete na stránkách.

Linka důvěry - krizová pomoc Psychiatrické léčebny Bohnice -  tlf 284 016 666

Nonstop telefonická krizová pomoc pro děti, dospívající, dospělé.

Více info najdete na stránkách.

Linka bezpečí - tlf 116 111

Nonstop provoz, pro děti a mladistvé volání zdarma.

Více info najdete na stránkách.

Krizové centrum Riaps - psychologická a psychiatrická péče

Více info najdete na stránkách.