Perinatální ztráta - kurz pro zdravotníky/porodní asistentky

Kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě pro porodní asistentky, lékaře, všeobecné sestry, pro vyučující a studenty zdravotnických škol nebo lékařských fakult. E-learningový kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě je vhodný i pro duly a pracovníky v sociální oblasti. Kurz pomůže lékařům a porodním asistentkám i dalším účastníkům zvládnout profesionálně a zároveň citlivě péči o truchlící rodiče po úmrtí miminka před porodem, při porodu nebo krátce po porodu. Kurz probíhá formou e-learningu, v jeho průběhu se uskuteční dvě společná setkání účastníků s organizátory a tutory kurzu.

"Za kurz pro porodní asistentky velice děkuji. Byl lektorsky i organizačně výborně zvládnutý.
I dnes na setkání se cítím velice příjemně, atmosféra je úžasná."
Petra, Ostrava


Nezisková organizace Dlouhá cesta, z.s  ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni otevírají  20. března 2017 již pátý běh e-learningového kurzu pro porodní asistentky, lékaře, duly i studenty

Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

KAPACITA TOHOTO KURZU NAPLNĚNA.
Další termín bude včas uveden, sledujte stránky.

Kurz je určen pro všechny zdravotníky, porodní asistentky, lékaře a všeobecné sestry, a také pro vyučující a.studenty zdravotnických škol nebo lékařských fakult. Vhodný je i pro duly a pracovníky v sociální oblasti. Zaměřen je především na psychologické a sociální aspekty péče o truchlící rodiče po úmrtí miminka před porodem, při porodu nebo krátce po porodu. Kurz pro zdravotníky - porodní asistentky a lékaře i další, kteří se zajímají o téma perinatální ztráty, probíhá formou e-learningu.

Vzhledem k náročnosti tématu kurz nedoporučujeme těhotným ženám.


Kurz je akreditován organizacemi ČKPA a ČAS, na závěr účastník obdrží Certifikát o absolvování kurzu.


Délka kurzu pro zdravotníky:   10 týdnů (9 e-learningových lekcí a dvě společná setkání účastníků).
Délka kurzu pro zdravotníky:    Workshopy jsou v sobotu 6. května 2017 a v sobotu 10. června 2017 v Praze.


Obsah kurzu pro zdravotníky - porodní asistentky, lékaře a další, kteří se zajímají o téma perinatální ztráty:

 • Perinatální ztráta
 • Sdělení špatné zprávy a komunikace s rodiči zemřelého miminka.
 • Péče o rodičku během porodu mrtvého miminka.
 • Proces truchlení.
 • Rituály rozloučení s miminkem.
 • Podpora rodičů během umírání jejich nedonošeného nebo postiženého miminka.
 • Podpora rodičů během pobytu v nemocničním zařízení.
 • Spolupráce v týmu.
 • Vliv perinatální ztráty na rodinu.
 • Komplikovaný proces truchlení.
 • ​Odborná a laická pomoc rodičům po propuštění domů atd...


Tutoři kurzu pro zdravotníky/porodní asistentky:

Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.porodní asistentka a odborná asistentka FZS ZČU Plzeň.
V praxi pracovala jako porodní asistentka 10 let na Gynekologicko – porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni a 1,5 roku v okresní nemocnici v Rodingu v SRN. Věnuje se vzdělávání porodních asistentek v oblasti psychologického přístupu ke klientkám a komunikaci ve zdravotnictví. T
ématem péče o rodiče po perinatální ztrátě se zabývala ve své disertační práci a poskytuje poradenství rodinám po perinatální ztrátě v Plzeňském kraji (psychologie, porodnictví, gynekologie).
Kateřina Ratislavová je předsedkyní Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, které odborně garantuje tento kurz pro zdravotníky/porodní asistentky.


Mgr. Zuzana Hrušková - rodinná terapeutka
Od roku 2011 spolupracuje s 
Dlouhá cesta z.s., kde vede skupiny pro pozůstalé rodiče včetně rodičů po perinatální ztrátě. Pořádá semináře a přednášky pro odborníky a laickou veřejnost. V rámci spolku Dlouhá cesta připravila seminář pro pomáhající profese - zejména členy HZS, Policie ČR a IZS na téma komunikace při tragických událostech a předávání zpráv.

Přihlášky do kurzu příjímáme nejpozději týden před zahájením, resp. do naplnění kapacity. Pokud je aktuální běh kurzu obsazen, výrazné oznámení najdete v úvodu této stránky. Elektronická přihláška pro vás či vaše zaměstnance:

Vaši účast potvrdíme po obdržení přihlašovacích údajů a účastnického poplatku.

Účastnický poplatek 2.150,- Kč zahrnuje celý kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě včetně obou workshopů. Poplatek za více účastníků-zaměstnanců lze uhradit jednou částkou (tj. 2.150 Kč x počet účastníků).
Platbu zašlete nejpozději do 10ti dnů od přihlášení na účet č. 2600173430/2010, VS 3333, do zprávy pro příjemce můžete uvést příjmení účastníka anebo název plátce/objednavatele. Potvrzení platby - fakturu obdržíte po zaplacení na e-mail uvedený v přihlašovacím formuláři.

Kontakt pro účastníky Martina Hráská, dlouhacesta@dlouhacesta.cz

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.