Perinatální ztráta - kurz pro zdravotníky/porodní asistentky

Kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě pro porodní asistentky, lékaře, všeobecné sestry, pro vyučující a studenty zdravotnických škol nebo lékařských fakult. E-learningový kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě je vhodný i pro duly a pracovníky v sociální oblasti. Kurz pomůže lékařům a porodním asistentkám i dalším účastníkům zvládnout profesionálně a zároveň citlivě péči o truchlící rodiče po úmrtí miminka před porodem, při porodu nebo krátce po porodu. Kurz probíhá formou e-learningu, v jeho průběhu se uskuteční dvě společná setkání účastníků s organizátory a tutory kurzu.

"Za kurz pro porodní asistentky velice děkuji. Byl lektorsky i organizačně výborně zvládnutý.
I dnes na setkání se cítím velice příjemně, atmosféra je úžasná."
Petra, Ostrava


Nezisková organizace Dlouhá cesta, z.s  ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni otevírají  23. září 2019 devátý běh e-learningového kurzu pro porodní asistentky, lékaře, duly i studenty

Péče o rodiče po perinatální ztrátě.
Podzimní kurz je zcela zaplněn.
Pokud chcete být zařazeni jako náhradníci, ​napište, prosíme,
na email: dlouhacesta@dlouhacesta.cz.

Kurz je určen pro všechny zdravotníky, porodní asistentky, lékaře a všeobecné sestry, a také pro vyučující a studenty zdravotnických škol nebo lékařských fakult. Vhodný je i pro duly a pracovníky v sociální oblasti. Zaměřen je především na psychologické a sociální aspekty péče o truchlící rodiče po úmrtí miminka před porodem, při porodu nebo krátce po porodu. Kurz pro zdravotníky - porodní asistentky a lékaře i další, kteří se zajímají o téma perinatální ztráty, probíhá formou e-learningu.

Vzhledem k náročnosti tématu kurz nedoporučujeme těhotným ženám.


Délka kurzu pro zdravotníky:   10 týdnů (9 e-learningových lekcí a dvě společná setkání účastníků).
Délka kurzu pro zdravotníky:    Workshopy jsou v sobotu 26. října a 7. prosince 2019 v Praze.
KE STAŽENÍ info kurz: ................ říjen 2018 ........ září 2019

Obsah kurzu pro zdravotníky - porodní asistentky, lékaře a další, kteří se zajímají o téma perinatální ztráty:

●  Perinatální ztráta
●  Sdělení špatné zprávy a komunikace s rodiči zemřelého miminka.
●  Péče o rodičku během porodu mrtvého miminka.
●  Proces truchlení.
●  Rituály rozloučení s miminkem.
●  Podpora rodičů během umírání jejich nedonošeného nebo postiženého miminka.
●  Podpora rodičů během pobytu v nemocničním zařízení.
●  Spolupráce v týmu.
●  Vliv perinatální ztráty na rodinu.
●  Komplikovaný proces truchlení.
● ​ Odborná a laická pomoc rodičům po propuštění domů atd...


Certifikát o absolvování kurzu obdrží každý účastník, který úspěšně projde celým kurzem včetně workshopů. 


Tutoři kurzu pro zdravotníky/porodní asistentky:

  ✧  Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.porodní asistentka a odborná asistentka FZS ZČU Plzeň
V praxi pracovala jako porodní asistentka 10 let na Gynekologicko – porodnické klinice Fakultní nemocnice v Plzni a 1,5 roku v okresní nemocnici v Rodingu v SRN. Věnuje se vzdělávání porodních asistentek v oblasti psychologického přístupu ke klientkám a komunikaci ve zdravotnictví. Tématem péče o rodiče po perinatální ztrátě se zabývala ve své disertační práci a poskytuje poradenství rodinám po perinatální ztrátě v Plzeňském kraji (psychologie, porodnictví, gynekologie).
Kateřina Ratislavová je předsedkyní Sdružení porodních asistentek Plzeňského kraje, které odborně garantuje tento kurz pro zdravotníky/porodní asistentky.


  ✧  Mgr. Zuzana Hrušková - rodinná terapeutka
Od roku 2011 spolupracuje s Dlouhá cesta z.s., kde vede skupiny pro pozůstalé rodiče včetně rodičů po perinatální ztrátě. Pořádá semináře a přednášky pro odborníky a laickou veřejnost. V rámci spolku Dlouhá cesta připravila seminář pro pomáhající profese - zejména členy HZS, Policie ČR a IZS na téma komunikace při tragických událostech a předávání zpráv.

 

Přihlášky do kurzu příjímáme nejpozději 14 dní před zahájením, resp. do naplnění kapacity. Pokud je aktuální běh kurzu obsazen, výrazné oznámení najdete v úvodu této stránky. Elektronická přihláška pro vás či vaše zaměstnance:

»»»   PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ  «««

Formulář zašle kopii přihlášky také na váš e-mail. Pokud ne, zkontrolujte, zda kopie přihlášky nespadla mezi spamy.

Vaši účast potvrdíme e-mailem až po obdržení účastnického poplatku.


Účastnický poplatek 2.800 Kč zahrnuje celý kurz Péče o rodiče po perinatální ztrátě včetně obou workshopů. Poplatek za více účastníků-zaměstnanců můžete uhradit jednou částkou (tj. 2.800 Kč x počet účastníků).

Platbu zašlete nejpozději do 10 dnů po odeslání přihlášky na účet č. 2600173430/2010, VS 3333. Do zprávy pro příjemce můžete pro usnadnění identifikace uvést příjmení účastníka nebo název plátce/objednavatele.
Při platbě z ciziny (SR) nezapomeňte částku navýšit úměrně poplatkům za převod.
Pokud přihlášku zasíláte 14 a méně dnů před zahájením kurzu, prosíme o úhradu obratem.

Potvrzení platby/fakturu obdržíte po zaplacení na e-mail uvedený v přihlašovacím formuláři.

Zameškaný workshop lze nahradit při následujícím běhu kurzu. Účastník hradí manipulační poplatek 100 Kč.

Storno přihlášky bez stornopoplatku lze provést e-mailem nebo písemně minimálně 14 dní před zahájením kurzu, účastnický poplatek je v tom případě vrácen v plné výši. Při odhlášení v termínu kratším 14 dnů se účastnický poplatek ani jeho část nevrací. Na kurz místo přihlášené osoby lze vyslat náhradníka.

Kontakt pro účastníky Martina Hráská, dlouhacesta@dlouhacesta.cz

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.