Laické poradenství

V občanském sdružení Dlouhá cesta působí dobrovolníci - maminky, které mají vlastní zkušenost s úmrtím miminka.  Pomáhají novým rodičům ve sdílení jejich prožitků a pocitů, jsou emocionální podporou, ale mohou pomoci i v praktických záležitostech. Největším přínosem laického poradenství je vlastní zkušenost poradců - dobrovolníků. Zároveň všichni procházejí vstupními testy, školeními a supervizemi. Jejich úkolem je:

  • vyslechnout, soucítit a sdílet s vámi zármutek 
  • pomoci pochopit zármutek nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti 
  • poradit s praktickými záležitostmi

Pomoc je diskrétní a bezplatná. Poskytnutí laického poradenství není vázáno na povinnost stát se členem Dlouhé cesty.

Pokud byste se rádi setkali s laickým poradcem Prázdné kolébky, kontaktujte Janu Horákovou:

email: nejstesami@dlouhacesta.cz, , tel.721 288215.