Možnosti podpory

Pokud chcete finančně podpořit projekt Prázdná kolébka, provoz webových stránek a další aktivity, uvítáme jakýkoliv finanční příspěvek na  č. účtu je 2032560001/5500 nebo 2600173430/2010,  v.s. 111. 

Pokud chcete podpořit veřejnou sbírku Dlouhá cesta, č.účtu je: 2032560028/5500 

Na požádání připravíme Darovací smlouvu  /na finanční i nefinanční dary/ - lze odečíst od základu daně nebo Smlouvu o reklamě a sponzoringu - lze zahrnout do nákladů firmy. 

Jednotlivcům zašleme v lednu následujícího roku Potvrzení o přijetí daru, jehož hodnotu lze též odečíst od základu daně.

Můžete se stát i členy spolku Dlouhá cesta  a podpořit naše aktivity včetně projektu Prázdná kolébka touto formou. Všechny informace o členství najdete zde...