Pro příbuzné, kamarády, okolí

Truchlení je dlouhý a bolestný proces vyrovnávání se se smrtí milovaného člověka. Každý pozůstalý se s touto ztrátou vyrovnává jinak – různě dlouho a různým způsobem. Ostatní lidé se obvykle domnívají a očekávají, že za 3 až 6 týdnů by pozůstalý už měl být “v pohodě” a fungovat normálně. Truchlení po ztrátě někoho, koho jste opravdu milovali, však trvá mnohem déle. Každý si musí projít tímto procesem po svém a svým tempem.

Většina pozůstalých potřebuje několik měsíců na zvládnutí toho nejtěžšího období a zpravidla jim trvá nejméně rok, než proces truchlení zvládnou.

Vy jim můžete na té cestě pomoci svou empatií, účastí, pomocí s praktickými věcmi, nasloucháním, objetím a láskou…
 

Pro kontakt s pozůstalými je vhodné:

 • rychlé navázání dobrého kontaktu – někdy okolí neví, jak se nejlépe chovat k rodičům, co jim nabídnout, jak o smrti mluvit nebo naopak nemluvit, jak jim dát čas, aby se s odchodem dítěte vyrovnali, nebo jim naopak nabízí návštěvy a společné akce. Nejlepší je být těmto rodičům nablízku, nabídnout pomoc s praktickými věcmi či nabídnout naslouchání…
 • vytvoření podmínek k rozhovoru a ventilaci emocí spjatých s úmrtím blízkého člověka - přítel se např. telefonicky domluví a přijde na návštěvu a nechá si vyprávět, co rodič chce. Dá rodiči najevo, pokud nyní o tom nechce mluvit, že je připravený dotyčného vyslechnout kdykoliv jindy, až sám rodič bude chtít. Pro rodiče je to výborná pomoc. Být vstřícný, ale nenutit k vyprávění. Nabídnout, ale rozhodnutí nechat na samotném rodiči. Nevyhýbat se kontaktu.
 • poskytování emocionální podpory
 • poskytování pomoci v praktických oblastech
   

Navázání kontaktu mohou komplikovat otázky:

 • “Jak se cítíte?”
 • “Co ode mne očekáváte?”
 • “Co pro vás mohu udělat?”


ZDRŽTE SE RAD!

 • “Vzchop se!”
 • “Musíš být silná!”
 • “Vzmuž se trochu!”
 • “Jsi pořád mladá, můžeš mít ještě další dítě.”
 •  “To bude dobré, uvidíš…”
 • “Chce to čas…”
 • “Máš ještě celý život před sebou!”
 • “Máš přece ještě pro koho žít…”
 • “Buď šťastná, že máš další dítě…”
 • “Život jde dál.”
 • “Nesmíš si to tak zabírat”
 • “Všechno holt jednou končí.”
 • “Všichni máme nějaké problémy.”
 • “Seber se.”
 • “Teď se nemůžeš zhroutit.”
 • “Všichni tam musíme…”


VHODNÉ FORMULACE

 • “Je mi to líto.”
 • “Cítím s vámi.”
 • “Jak to všechno zvládáte?”
 • “Nevím, proč se to stalo…”
 • “Jsem tu, abych naslouchal.”
 • “Musí to být pro vás těžké. Co je pro vás nejtěžší?”
 • “Co pro vás mohu udělat?”
 • “Je dobře, že jste vyhledal naši poradnu…”