Den naděje v Lese vzpomínek

Aktuality / Den naděje v Lese vzpomínek

Rádi bychom zmínili akci, která se koná u příležitosti Dne naděje 20. srpna 2021 od 14 hodin v areálu Lesa vzpomínek (Ďáblický hřbitov v Praze). Tento den je věnován rodičům, kteří se snaží vyrovnat se ztrátou dítěte v jakékoliv fázi jeho bytí. Symbolem dne je vlajka, kterou vytváří sami rodiče. Může být z jakéhokoliv materiálu, který je nesen větrem. Lze na ni napsat a nakreslit cokoliv, co by rodiče chtěli sdělit o svém dítěti či vztahu k němu. Stačí třeba jen jméno.

Pořadatelé akce:
- komunitní organizace Ke Kořenům,
- Lucie Lebdušková,
- Martina Hůlková.

Více o akci: https://dennadeje.cz/