Podpůrné projekty

Nejste sami
Svépomocná setkání a pobyty
Zapalme svíčku
Divadlo
Pro odborníky

V rámci laické pomoci nabízíme koordinovanou podporu prostřednictvím dobrovolníků - laických poradců - rodičů či sourozenců s vlastní životní zkušeností. Spolupracujeme s dobrovolníky z celé ČR a v rámci projektu Nejste sami je propojujeme s novými rodiči.

Projekt Nejste sami je založen na principu sdílení vlastní zkušenosti s někým, kdo podobnou situaci prožil, zpracoval a žije dál smysluplný a plnohodnotný život. Do projektu je zapojeno 25 dobrovolníků – laických poradců - z celé České republiky.

Laičtí poradci jsou rodiče, kteří mají vlastní zkušenost s úmrtím dítěte v jakémkoli věku a z jakékoli příčiny a pomáhají dalším pozůstalým rodičům. Všichni dobrovolníci procházejí speciálním školením, vstupními testy a pracují pod supervizí. Úkolem laických poradců je:

 • vyslechnout, soucítit a sdílet zármutek,
 • pomoci pochopit zármutek a truchlení nad smrtí dítěte jako proces, který má své fáze a zákonitosti,
 • poradit s praktickými záležitostmi.

Svépomocná setkání jsou půldenní setkání pozůstalých rodičů, sourozenců či dalších blízkých. Probíhají v průběhu roku na různých místech České republiky.

Cílem svépomocných setkání je:

 • setkávání s lidmi, kteří se vyrovnávají se stejnou bolestnou zkušeností,
 • vzájemné sdílení prožitků, pocitů a uvolnění emocí,
 • poznání, že nejsme s touto bolestnou událostí sami,
 • načerpání energie a inspirace - co pomáhalo ostatním,
 • a mnohdy navázání nových přátelství.

Termíny online svépomocných setkání

 • 26. března 2021 v 17-19 hodin,
 • 23. dubna 2021 v 17-19 hodin (pro rodiče po perinatální ztrátě),
 • 7. května 2021 v 17-19 hodin
 • 11. června 2021 v 17-19 hod.

Přihláška 

Na setkání se můžete přihlásit emailem na adresu: dlouhacesta@dlouhacesta.cz

Na svépomocná setkání navazují svépomocné rekondiční pobytové víkendy. Probíhají 1-2x ročně a je v nich mnohem více prostoru a času na vzájemnou podporu. Vždy je připraven také doprovodný program (cvičení různých druhů, přednášky, arteterapie...).

Druhá neděle v prosinci je Světovým dnem památky zesnulých dětí.

Tento den spojuje rodiny a přátele po celém světě, konají se otevřená setkání pozůstalých rodin, přátel a veřejnosti. Svíčky se zapalují obvykle v 19 hodin místního času a tvoří tak virtuální vlnu světla po celé zeměkouli.

Dobrovolníci Dlouhé cesty a spřátelené organizace připravují a realizují v tento den vzpomínkové akce Zapalme svíčku na různých místech České republiky.

Letos uctíme památku zesnulých dětí a mladých lidí v neděli 12. prosince 2021.


Ve spolupráci s Klára pomáhá, z.s. bylo vytvořeno vzpomínkové video

Divadelní představení Budu všude kolem tebe vzniklo ve spolupráci s Divadlem Kampa. Čtyři pozůstalé maminky hrají ve čtyřech příbězích, které přibližují to, co všechno po ztrátě svých dětí prožívaly.

Hra není zdaleka jen o bolesti, zoufalství, smutku a slzách, ale také nabízí lásku, radost, smích a hlavně naději. Důležitou úlohou představení je otevření velikého tabu, kterým je v naší moderní společnosti smrt a ztráta dítěte.

 

V letech 2016 – 2021 jsme proškolili více než 500 odborníků v pomáhajících profesích.

V současné době nabízíme kurzy, workshopy a besedy s tématem Péče o rodiče po perinatální ztrátě.

Kurzy připravujeme na míru. Jsou určeny všem, kteří poskytují podporu pozůstalým rodičům v této těžké životní situaci. 

Kontakt: Martina Hráská, martina@dlouhacesta.cz, tel. 602 186732.

 

Zároveň nabízíme podpůrné materiály pro rodiče, které lze objednat zde...