Vilda Habart

*13.11.2005 †10.12.2005

Milovaný Vildo! Když jsem tě poprvé uviděla, byl jsi tak malinký! Malinký, ale nádherný, opravdu nádherný. Každý den, kdy jsi byl s námi, jsem byla naplněná štěstím, že tě máme, a strachem, že tě můžeme ztratit. Vím, jak moc jsi bojoval!!! Jen síly už nestačily. Můj statečný chlapečku, věřím, že teď už je ti dobře a že se jednou všichni znova sejdeme.

Miluji tě!!!
Za celou rodinu maminka